gototopgototop

اوقات شرعینظرسنجی

کدام بخش سایت را می پسندید؟
 

تقویم فارسی

 
سه شنبه
1394
مهر
21
 
جايگاه تشويق وتنبيه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حميد الله شريفي   
یکشنبه, 18 بهمن 1388 ساعت 08:13

نشست علمي: «جايگاه تشويق و تنبيه در تربيت» با حضور دكترمحمد داوودي

اين نشست كه در تاريخ 7/9/1387 با حضور دكتر داوودي از اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و كارشناسان حبيب الله شريفي و دوران علي محسني برگزار شد. جناب استاد دكتر محمد داوودي در باره تشويق و تنبيه و نقش آن در تربيت كودك و انسان ابتدا تشويق و سپس نقش كلي و تنبيه و پيامدهاي تشويق و تنبيه و در نهايت آسيب شناسي روشهاي تشويق و تنبيه را بيان مي كنند.

معناي تشويق از شوق به معناي ايجاد شوق و ميل است و با مسامحه تشويق يعني ايجاد انگيزه است و در تربيت منظور از تشويق ايجاد ميل و يا شوق در متربي براي انجام دادن رفتار خاص است اين معناي عام و كلي است كه تشويق در متون تربيتي دارد و در زبان فارسي تشويق به معنا است بعد از اينكه متربي كار خوب انجام داد يك چيزي ارزشمندي براي او مي گيريم و تحويل مي دهيم كه به نام جايزه است تا تشويق بشود بنابر اين تشويق دو معنا دارد يكي ايجاد ميل و انگيزه كه عام است و معناي خاص اين است بعد از كار خوب دادن جايزه است به صورت تشويق باشد.

معناي تنبيه ماده نبه به معناي بيدار كردن و آگاهاندن و هوشيار كردن است كه معناي عام تنبيه است و معناي خاص تر تنبيه عبارت است از اينكه وقتي متربي ما كاري را كه نامطلوب است انجام ميدهد ما در مقابل آن رفتاري را انجام مي دهيم كه براي فرزند و متربي نامطلوب است. معناي خيلي خاص تنبيه، تنبيه بدني است. پس سه معنا براي تنبيه است كه در تربيت هر سه معنا كاربرد دارد.

اثر تشويق و تنبيه در تربيت

تشويق ايجاد ميل انگيزه مي كند و تنبيه باز مي دارد و هر دو مانند دو بال است كه تشويق نقش موتور محركه است و تنبيه نقش ترمز كننده بازدارندگي دارد. هرجا كه متربي مسير خارج مي شود تنبيه موتور است. هيج تربيتي بدون تشويق و تنبيه نيست. منتها انواع تشويق و تنبيه فرق مي كند تشويق دو نوع است يك نوع تشويق مادي است و يك نوع ديگر تشويق غير مادي و معنوي است كه تأثير شان ممكن است از تشويق مادي بيشتر است. در تشويق معنوي به نيازهاي معنوي پاسخ مي دهيم.

تنبيه هم انواع مختلف دارد مي تواند تنبيه بدني ومادي باشد و تنبيه غير بدني و روحي مثل اخم كردن.

در روايات هر دو نوع تشويق و تنبيه داريم. ولي تشويق مادي كمتر از تشويق معنوي داريم،‌ اما د ر باره تنبيه روايات زيادي نداريم و بطور كلي در روايات تنبيه نداريم .

در مورد كودكان تنبيه اگر استفاده شود شرايط خاص باشد مثلا از سه ضربه باشد، يك ضربه دو ضربه و حد اكثر شش ضربه كه براي ضرورت است كه تشويق كارساز نباشد. يا براي تشفي و انتقام گيري نباشد،‌ اولويت با تشويق است نه تنبيه.

آسيب تنبيه و تشويق

تنبيه و تشويق اگر درست استفاده نشود بجاي اينكه عمل دروني شود تحت تأثير عامل بروني قرار بگيرد و تا وقتي ترس است انجام مي شود ولي وقتي ترس از بين رفت انجام نشود. بنابر اين اصل اين است كه از تشويق و تنبيه درحكم استارت باشد تربيت بايد از طريق فرايند دروني باشد. پس آسيب تشويق و تنبيه اين است.

شرايط استفاده از تنبيه : تشويق و تنبيه متناسب با عمل باشد،‌ هر چه رشد كودك بالاتر مي شود از تشويق مادي به سمت تشويق معنوي بياييم،‌ علت تشويق و تنبيه را توضيح كنيم ،‌ زياد از تشويق استفاده نكنيم كه بي معنا بشود.

از تنبيه بدني استفاده نكنيم،‌ تغافل استفاده كنيم ،‌ سپس تنبيه غيربدني باشد كه از آسان به سمت،‌ اگر تنبيه مي كنيم به صورت و جاي حساس نزنيم و همراه با توضيح باشد.

در ادامه كارشناسان حبيب الله شريفي و دوران علي محسني درباره تشويق و تنبيه سخن گفتند

حبيب الله شريفي در باره آسيب هاي تنبيه بحث مي كند گفت در تقسيم بندي كلي موضوعات تربيت،‌ موضوعات تربيت تقسيم مي شود به به مباني،‌ اصول،‌ اهداف و روش و شيوه

تشويق و تنبيه از روشهاي تربيت است كه با شيوه هاي خاص مربي بتواند متربي را هنرمندانه تربيت نمايد لذا آسيب شناسي بسيار اهميت دارد يكي از آسيب ها تعجيل در سرزنش است به محض خطا مربي با صبر و حوصله به تنبيه كند چه بسا متربي از خطاي شان پشيمان شود. آسيب دگر افراط در سرزنش است كه خاصيت تربيتي شان ا كاهش مي يابد. از تنبيه در حال خشم دوري كنيم كه در اين صورت ممكن يك آسيب بدني يا روحي غير قابل جبران وارد بشود. تنبيه به قسمت هاي خاص وارد نشود بخصوص و صورت و بخصوص كه سر مهمترين بخش از بدن است . آسيب ديگر تنبيه اين است نگاه مجرمانه به كودك و فرزند و متربي نباشد و به ميزان خطا و متناسب رشد فكري و محيطي و .. به تنبيه نگاه كند. در مجموع استفاده از تشويق و تنبيه يك نوع استفاده هنرمندانه است.

دوران علي محسني: راجع به ديدگاه ها و بحث تشويق و تنبيه گفت:رويكردهاي مختلف وجود دارد كه به طور كلي در سه دسته مطرح مي­شود. سه ديدگاه مهم انسان شناسي عبارتند از مكتب منفي نگر به انسان كه نسبت به انسان منفي مي نگرد و انسان را ذاتا شرور و خيرخواه،‌ مبدع شر،‌ متكبر و در ستيز با خداوند كه آيين يهوديت و مسيحيت اين ديدگاه را مطرح مي كند كه انسان چون پدرش گناه كرد انسان گناهكار به دنيا مي آيد. نماينده هاي اين ديدگاه توماس آكيوناس و آگستين هستند كه اين ها تعديل شدند و با ملايمت نگاه كردند مكاتب روان شناسي مثل فرويدي ها مي گويد انسان سرشت اهريمني دارد و مكتب تجربه گرايان هابر مي گويد انسان ها گرگ هم اند در كمين هم اند اگر فرصت پيدا كنند همديگر را تكه پاره مي كنند. يا آقاي لورن كه مكتب منش گرايان كه انسان از بدو تولد با نياز به پرخاشگري به دنيا مي آيد و اگر به انسان اينطوري نگاه كنيم نياز تربيتي انسان تشويق و تنبيه است .

ديد دوم ديدخنثي نگر است كه انسان نه خوب است و نه بد كه رفتارگرايان مثل واتسون و اسكنر و مكتب يادگيري اجتماعي بندورا كه انسان بي ميل است و او را جامعه شكل مي دهد

ديدگاه سوم مثبت نگر است نو فرويدي ها مي گويد انسان طبع خاص ­مي­شود­ ،‌ روسو مي گويد. خداوند كه خالق انسان است طرح درست ارائه كرده و اسلام فطرت گرا و كرامت دارد كه انسان يكسري گرايش هاي به تعالي و خوبي دارد . با توجه به دومكتب خنثي گرا و مكتب مثبت نگر و مكتب اسلام تشويق مقدم است.

گفتني است كه مجري برنامه نشست علمي آقاي سيد آقا حسن حسيني بود

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 25 آذر 1390 ساعت 15:25
 

جستجوي موضوعي

gototopgototop